HISENSE

HISENSE REGISTRACIJA PETOGODIŠNJE GARANCIJE

Čestitamo Vam na odabiru Hisense TV uređaja. Mi stojimo iza kvaliteta svojih proizvoda, zbog čega Vam na naše modele nudimo produženu garanciju u trajanju od 5 godina.

Da biste ostvarili produženu petogodišnju garanciju, neophodno je da svoj TV uređaj registrujete najkasnije do 31.12.2019.

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja (sva polja su obavezna):

Naziv Modela*:

MOLIMO VAS UNESITE PODATKE O KUPOVINI:

MOLIMO VAS UNESITE VAŠE PODATKE:

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

PRIHVATAM OPŠTE USLOVE GARANCIJE

USLOVI I PRAVILA PRODUŽENE GARANCIJE

1. Produžena garancija se odnosi isključivo na sledeće modele Hisense televizora:
H32A5100, H32A5600, H39A5100, H39A5600, H43A5100, H43A5600, H43A6100, H43A6500, H49N6600, H50A6100, H50A6500, H55A6100, H55A6500, H55N6600, H55B7500, H55U7A, H58A6100, H65A6500, H65B7500, H65U9A,H75N5800, H43N5700, H49N5700, H55N5700, H43A6140, H50A6140, H55A6140, H65U7B, H75A6500, H75B7510, H50B7500, H43B7500, H50A6140, H43A6140, H32B5500, H40B5600, H32B5600, H40B5100, H32B5100, H50B7100, H32A5800, H50B7300 i LaserTVH80LDA.

2. Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Hisense televizora iz stavke 1, kupljenih u periodu od 5.3.2019. do 31.12.2019. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 31.12.2019. U suprotnom, produžena garancija neće važiti i kupac ostvaruje pravo samo na redovnu garanciju od 3 godine.

3. Ova produžena garancija važi samo za proizvode kupljene na teritoriji Republike Srbije.

4. Garantna izjava o produženoj garanciji smatraće se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmenjena i/ili sadrži netačne podatke unete pri registraciji proizvoda.

5. Pri podnošenju zahteva za popravku u garanciji u okviru produžene garancije potrebno je priložiti ovlašćenom Hisense servisu sledeće:

  • original garantni list
  • original ili kopiju računa

6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korišćenim materijalima za vreme produžene garancije biće konačna i obavezujuća i kupac je saglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni delovi koji su zamenjeni u roku produžene garancije postaju vlasništvo kompanije Hisense.

7. Uslovi produžene garancije napisani u ovoj izjavi u skladu su sa redovnim Hisense garancijskim uslovima opisanim u standarnoj garanciji. Pre bilo kakvog postupka potrebno je pročitati standarne uslove garancije.

8. Ova produžena garancija izdata je u skladu sa zakonima Republike Srbije i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom brenda Hisense.

9. U periodu trajanja produžene garancije kupac ima pravo na zamenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi.

10. U periodu produžene garancije, rok za trajanje popravke nije definisan zakonom i on može iznositi i duže od 30 dana.

11. Ova produžena garancija podložna je sledećim ograničenjima i isključenjima:

  • kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća
  • kvarovi nastali usled korišćenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posledične štete iz nemara i/ili zloupotrebe
  • korišćenje koje nije u skladu sa uputsvom za upotrebu
  • popravke koje su obavljala neovlaščena lica i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uslove iz korisničkog uputstva
  • proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima.