HISENSE

HISENSE REGISTRACIJA PETOGODIŠNJE GARANCIJE

Čestitamo Vam na odabiru Hisense TV uređaja. Mi stojimo iza kvaliteta svojih proizvoda, zbog čega Vam na naše modele nudimo produženu garanciju u trajanju od 5 godina.

Da biste ostvarili petogodišnju garanciju neophodno je da registrujete svoj televizor u roku od mesec dana od datuma kupovine uređaja, koji se nalazi na fiskalnom računu. Produžena garancija za Hisense televizore važi za sve televizore kupljene do 30.06.2020.

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja (sva polja su obavezna):

Naziv Modela*:

MOLIMO VAS UNESITE PODATKE O KUPOVINI:

*Najkasnije 30 dana od datuma kupovine

MOLIMO VAS UNESITE VAŠE PODATKE:

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

PRIHVATAM OPŠTE USLOVE GARANCIJE

USLOVI I PRAVILA PRODUŽENE GARANCIJE

1. Produžena garancija se odnosi na sve modele Hisense televizora.

2. Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Hisense televizora iz stavke 1, kupljenih u periodu do 30.06.2020. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije 30 dana od datuma kupovine. U suprotnom, produžena garancija neće važiti i kupac ostvaruje pravo samo na redovnu garanciju od 3 godine.

3. Ova produžena garancija važi samo za proizvode kupljene na teritoriji Republike Srbije.

4. Garantna izjava o produženoj garanciji smatraće se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmenjena i/ili sadrži netačne podatke unete pri registraciji proizvoda.

5. Pri podnošenju zahteva za popravku u garanciji u okviru produžene garancije potrebno je priložiti ovlašćenom Hisense servisu sledeće:

  • original garantni list
  • original ili kopiju računa

6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korišćenim materijalima za vreme produžene garancije biće konačna i obavezujuća i kupac je saglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni delovi koji su zamenjeni u roku produžene garancije postaju vlasništvo kompanije Hisense.

7. Uslovi produžene garancije napisani u ovoj izjavi u skladu su sa redovnim Hisense garancijskim uslovima opisanim u standarnoj garanciji. Pre bilo kakvog postupka potrebno je pročitati standarne uslove garancije.

8. Ova produžena garancija izdata je u skladu sa zakonima Republike Srbije i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom brenda Hisense.

9. U periodu trajanja produžene garancije kupac ima pravo na zamenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi.

10. U periodu produžene garancije, rok za trajanje popravke nije definisan zakonom i on može iznositi i duže od 30 dana.

11. Ova produžena garancija podložna je sledećim ograničenjima i isključenjima:

  • kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća
  • kvarovi nastali usled korišćenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posledične štete iz nemara i/ili zloupotrebe
  • korišćenje koje nije u skladu sa uputsvom za upotrebu
  • popravke koje su obavljala neovlaščena lica i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uslove iz korisničkog uputstva
  • proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima.